AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2024-01-29 09:14:45 187

“Elm” qəzetində AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi 2023-cü ildəki fəaliyyətlərinə dair hesabat verməsi haqqında xəbər dərc olunub