AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2024-03-12 07:44:48 139

Neft və Qaz İnstitutun əməkdaşları sertifikatla təltif olunublar

“Scopus” və “ScienceDirect” bazalarından istifadənin daha səmərəli təşkili məqsədilə keçirilmiş təlimdə Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutun əməkdaşları y.e.f.d., elmi katib Şəlalə Hüseynova, elmi işçi Vüsalə Balakçı , kiçik elmi işçi Rahilə Əliyeva, mühəndis Sahilə Nəsibova, baş mütəxəssis Fizzə Hüseynova və mühəndis Anar Xəlilzadə sertifikatla təltif olunublar.