AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-01-10 13:17:19 1006

Elm qəzetində AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Mahir Rəsulovun 70 illiyi ilə əlaqədər məqalə