AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbərlər

2021-01-10 14:17:19 79

Elm qəzetində AMEA Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı Mahir Rəsulovun 70 illiyi ilə əlaqədər məqalə