AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2024-05-08 10:16:07 67

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı AMEA Yer elmləri bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi və ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətini nəzərə alaraq 27 Mart - Elm Günü münasibətilə Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitunun elmi katibi y.e.f.d. Şəlalə Hüseynova təltif edilib.