AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2024-05-21 07:18:39 77

Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşının yeni kitabı işıq üzü gördü

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı, Karbohidrogen yataqlarının işlənilməsinin texniki-texnoloji və iqtisadi problemləri şöbəsinin müdiri, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Bünyad Kazımovun “Müasir şəraitdə fərd və ictimai mühitin qarşılıqlı əlaqə məsələləri” adlı kitabı çapdan çıxıb. Kitabda aşağıdakı bölmələr üzrə müasir şəraitdə fərd və ictimai mühitin qarşılıqlı əlaqəsinin ümumsosial-fəlsəfi baxımdan bəzi əsas aspektləri üzrə müəllifin fərdi yanaşma nəticələri öz əksini tapmışdır:
1. Modernləşməni özündən başla;
2. İnformasiya cəmiyyəti idrakın təşəkkülünün hərəkətverici mənbəyi kimi;
3. Ümumi mənafe naminə;
4. Məqsədqoymanın sosial-fəlsəfi aspektləri (formallıq konsepsiyası);
5. Kimdir ziyalı?
6. Heydər Əliyev ideyaları və məfkurəsi ölməzdir;
7. Mübarizə ruhumuzdur;
8. Cəmiyyətdə özünüifadənin konseptual səciyyə elementləri haqqında tezislər.