AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM və TƏHSİL NAZİRLİYİ

NEFT VƏ QAZ İNSTİTUTU

Xəbər

2021-01-15 12:33:29 1014

AMEA Neft və Qaz İnstitutunda növbəti imtahan keçirildi

15 yanvar 2021-ci il tarixində AMEA Neft və Qaz İnstitutunda növbəti imtahan keçirildi. İmtahan “Zoom” proqramı vasitəsilə onlayn keçirilmişdir.
II kurs magistrantı Murad Güləhmədov “Qazma zamanı qeyri-müəyyənlik şəraitində mürəkkəbləşmələrin praqnozlaşdırılması” fənni üzrə imtahan verib və yüksək nəticə əldə edib.
İmtahan prosesində komissiyanın üzvləri AMEA-nın müxbir üzvü Qalib Əfəndiyev, Kamilə Ağayeva və Təhsil şöbəsinin müdiri Arif Hüseynov iştirak edib.